dinsdag 4 juni 2019


Portretten van een turnhal
Aracelly Scheper en Carel Lanters
Pinhole-fotografieDe sporthal in Ellecom staat (nog) leeg en heeft een bijzondere sfeer, vanwege de kennis die algemeen in de omgeving bestaat omtrent de geschiedenis. Het gevoel dat ontstaat door de onttakeling van het gebouw en het feit dat het door de Duitse Nazi bezetters is gebouwd in de tweede wereldoorlog, is voor ons aanleiding om dmv pinhole fotografie visueel onderzoek te doen. Het betreft een soort archeologisch onderzoek naar de achterliggende emoties, welke nog steeds doorgang vindt. In het najaar van 2019 willen wij (Aracelly Scheper en Carel Lanters) het project openbaren in de vorm van een publicatie met originele foto-afdrukken en teksten.  Pinhole opnamen ontstaan door film te belichten door een klein gaatje (0,3 mm) in plaats van een lens waardoor er zeer lange belichtingstijden nodig zijn om de situatie vast te leggen. Door deze techniek ontstaat meer informatie welke de emoties van het gebouw versterken.
Dit is een geheel andere benadering dan de normale fotografische verslaglegging van een gebouw met een geschiedenis. Veel meer intuïtief. alsof de geest van de ruimte. de geest van het landschap eromheen, door de lange belichtingstijd, meer vat krijgt op het lichtgevoelige materiaal.
U kunt dit voortgaande project ondersteunen door in de webshop een of meerdere prints te bestellen, waarbij u de gewenste afmetingen kunt aangeven. De opbrengsten komen ten goede aan de genoemde publicatie in combinatie met een tentoonstelling.

woensdag 1 mei 2019


In de Nieuwe Ruimte in Velp tonen Egbert en Carel, naast het werk van 28 andere kunstenaars, een bijzondere combinatie van pinhole-fotografie en sculptuur. Al het werk is te koop voor een vriendelijke prijs.

donderdag 21 maart 2019


Cill Ghobnait (11th century church) unfolded
Only 12 plus 1 people can enter this ancient church
on the island of Inis Oirr at the westcoast of Ireland

dinsdag 5 maart 2019

Oproep - Aufruf: DUENDE Expo Energie Euregio

OPROEP  -
Die deutsche Übersetzung ist unten!


Duende 

Euregio Tandem


een reizende tentoonstelling in het Euregio gebiednl productie: Carel Lanters/Egbert Bouwhuis 
de productie: nog te vinden

Het plan:

Kunstenaars maken een audiovisueel object dat geluiden produceert op basis van een aantal nader te noemen energiebronnen.Te denken valt aan objecten die in relatie tot elkaar staan en interacteren indien mogelijk.

De apparaten/objecten kunnen bediend worden door de kunstenaar of het publiek.

Autonome apparaten zijn ook welkom, wanneer ze zonder ingrijpen acteren door een algoritme zoals een tijdklok of sensoren.

Het geheel kan in afzonderlijke kisten op reis en elk object vormt zodanig een tijdelijke opstelling met als kenmerk: een kist die tevens dient als sokkel.

Energieopwekkings-middelen:

Mechanische energie toe te voegen door de gebruiker (slinger / hand / warmte van het gezicht / licht / (mini)zonnepaneel / accu / stopcontact).

Bijv.: eén van de werken (Egbert) zal refereren aan de energie-oorsprong uit het elektriciteitsnet met Amerikaanse uitvinding, met octrooischrift.
Een ander werk wordt mogelijk uitgevoerd met een veer-systeem, die opgewonden wordt door hetzij publiek hetzij een elektrische motor.
Het accu-verhaal: een ander werk dat mogelijk zal worden ingediend is een audiovisuele representatie van de laadtoestand van een accu (een kunst-interpretatie van een accu-meter).
CONTACT:
bouwhuis@gpx.nl
c.lanters@gmail.comDie deutsche Übersetzung
Unserer Vorschlag und Aufruf an alle Teilnehmer des Euregio-Energieprojekts!
Blaupauze und Plan Wanderausstellung
Euregio:
                                      DUENDE (Tanz, Bewegung, Energie, Magie)

Die NL Produktion: Carel Lanters / Egbert Bouwhuis

Die DE Produktion: noch zu finden!

-

Das plan:


Künstler stellen ein audiovisuelles Objekt her, das auf der Grundlage verschiedener Energiequellen Klänge erzeugt. Sie können sich Objekte vorstellen, die miteinander verwandt sind und wenn möglich miteinander interagieren.

Die Geräte / Objekte können vom Künstler oder der Öffentlichkeit bedient werden. Autonome Geräte sind auch willkommen, wenn sie ohne Eingreifen eines Algorithmus wie eines Timers oder von Sensoren arbeiten.

Das Ganze kann in separaten Kisten reisen und jedes Objekt bildet eine temporäre Anordnung mit dem Merkmal: einer Truhe, die auch als Sockel dient.

Ressourcen zur Energieerzeugung:
Hinzufügen von mechanischer Energie durch den Benutzer (Pendel / Hand / Gesichtswärme / Licht / (Mini) Solarpanel / Batterie / Steckdose).

Zum Beispiel bezieht sich eines der Werke (Egbert) auf die Energieherkunft aus dem Stromnetz mit amerikanischer Erfindung, mit Patent.

Eine andere Arbeit kann mit einem Federsystem ausgeführt werden, das entweder von einem öffentlichen oder einem Elektromotor angeregt wird.

Die Batteriegeschichte: Eine weitere Arbeit, die eingereicht werden kann, ist eine audiovisuelle Darstellung des Ladezustands einer Batterie (eine Kunstinterpretation eines Batteriemessgeräts).

CONTACT:
bouwhuis@gpx.nl
c.lanters@gmail.com

Links:
1. Youtube Terugblik - Rückblick taNDemcamp 2019
https://www.youtube.com/watch?v=YIgNN4mbBEQ
2. Waarom - Warum: https://www.designetz.de/

3. Prikbord/Pinnwand: https://padlet.com/info2286

Spring - Fruhling - Lente - Feder - Veer - 羽毛 - 春 - 봄 - 깃털 - Ontluiken - Aufblühen

donderdag 22 oktober 2015

de laatste KANS om de bijzondere tentoonstelling Duende ll te zien VM23 met werk van Jelle KorevaarJerome SymonsRoeki SymonsJohannes Kronenberg, Jan Wierda, Carel Lanters, Frank JMA Castelijns, John Padberg, Colina van BemmelJeroen HuismanRamon EdingEgbert BouwhuisRalph LambertzStorm StufkensGijs VerhoofstadSido Dekkeren de De Realisten (de Wattmannen) t/m aanstaande zondag 1700 uur


"angst" Jelle Korevaar
https://www.facebook.com/VM23ART?fref=ts

vrijdag 9 oktober 2015

DUENDE 2.0 van start met nieuwe energie

Zonneschijn
Speelt zonneschijn een rol in de DUENDE 2.0 ? Jawel - kunstenaar Egbert Bouwhuis maakte nieuwe verbinding met zonnepanelen 20 kilometer verderop (Laag Keppel), live getoond met een enorme aanwijzer op de muur.

VM23
En er verscheen een nieuwe blogspot VM23, check:
http://vm23beeldendekunst.blogspot.nl/

Nieuwe kunstenaars
per DUENDE2.0
- Storm Stufkens - http://www.stormstufkens.com/
- Jelle Korevaar - http://jellekorevaar.blogspot.nl/
- Sido Dekker - (al eerder in VM23) http://www.sidographics.com/

Energieavond
Op 14 oktober is een energieavond, aanvang 18.00 uur. Debat over de waarde van WELKE energie. Ook over de tegenwaarde van energiebespraring en zo meer. En over de EnergyCoin! Lees meer hieronder....